نوشته‌ها

ویزای ایتالیا

شور ایتالیا با دارا بودن مکان های توریستی زیاد،اقتصاد،داشتن دانشگاه های برتر جهانی،اقتصاد پیشرفته برای گردشگران و کسانی که قصد ادامه تحصیل دارند کشوری مناسب است.با در نظر گرفتن هدف سفرتان باید ویزای شینگن ایتالیا را از سفارت اخذ کرد.ویزا های کشور ایتالیا شامل دو نوع ویزا است.