نوشته‌ها

روند درخواست ویزای کار دانمارک سریع و نسبتاً بدون دغدغه است.

شما باید انتظار داشته باشید برای بیشتر ویزا ، خواه برای ویزای کارگر ماهر ، ویزا برای مشاغل درخواستی یا ویزاهای خود اشتغالی در دانمارک ، بصورت آنلاین اقدام کنید.

در این بخش همه شما باید درباره دریافت اجازه اقامت موقت یا دائمی بدانید.

درخواست ویزای دانمارک یک روند نسبتاً سریع و آسان در مقایسه با سایر کشورها است.