نوشته‌ها

هر ساله تعداد بیشتری از مهاجران تصمیم می گیرند به دنبال شغل و حرفه خود در لهستان باشند.

دلایل آن متفاوت است اما مسلم است که نرخ بیکاری پایین است ، متوسط ​​حقوق در لهستان رو به افزایش است و هزینه زندگی تقریباً پایین است.

با این وجود ، اخذ ویزای کار لهستان برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا می تواند یک روند پیچیده باشد.