نوشته‌ها

فرانسه پربازدیدترین کشور جهان است – بنابراین جای تعجب ندارد که برخی از آن میلیون ها گردشگر با اقامت در آنجا برای زندگی و کار در آنجا اقامت خود را تمدید می کنند. اقتصاد فرانسه ششمین کشور بزرگ جهان است که منابع مالی ، خدمات و تولید به تولید ناخالص داخلی سالم و پایدار کمک می کند.

اگر می خواهید به فرانسه بروید ، لازم است قبل از شروع کار جدید ، ویزای کار را تهیه کنید. با استفاده از این راهنمای مفید برای گرفتن ویزای کار فرانسه ، اطمینان حاصل کنید که مدارک شما به کلی تنظیم شده است و از هرگونه استرس غیرضروری خودداری کنید.