نوشته‌ها

ویزای C – برای دوره های کوتاه مدت (مدارس تابستانی ، مدارس زبان) که فقط تا سه ماه اعتبار دارد.

ویزای D ویزا – برای دوره هایی که بیش از سه ماه طول بکشد.

نحوه گرفتن ویزای دانشجویی سوئیس به این صورت است که شما باید ویزای نوع Dرو اخذ کنید یعنی قصد دارید بیشتر از سه ماه در سوئیس اقامت داشته باشید.

وقتی وارد کشور سوئیس شد فرصت دارید تا 14روز،اجازه اقامت خود را از دفاتر مهاجرت کانتون دریافت کنید.