نوشته‌ها

ویزای شینگن سوئیس

این نوع ویزا برای مدت 90 روز برای کسانی که، برای دیدن خانواده ،خویشاوندان و یا قصد رفتن به مقاصد توریستی را دارند صادر میشود.

ناگفته نماند که امکان گرفتن ویزای کاری کوتاه مدت هم وجود دارد که حتما باید همراه دعوتنامه باشد.