نوشته‌ها

گر قصد گرفتن ویزای کار آلمان را دارید باید قبل از هر گونه اقدامی اطلاعاتی راجب شغل ها و بازار کار آن بدست آورید.

توجه داشته باشید کشور آلمان دو نوع ویزای کاری دارد که یکی از آن ها ویزای جستجوی کار است{obj seeker)است این ویزا بدین صورت است که شما در صورت داشتن شرایط مناسب این نوع ویزا برای شما صادر میشود.

بعد از رفتن به کشور آلمان در آنجا دنبال شغلی باشید که با حرفه و رشته شما مطابقت داشته باشد.

ویزای نوع دوم کاری آلمان بدین صورت است که شما با دریافت دعوتنامه از طرف کارفرما،شرکت و کمپانی به سفارت آلمان در کشور خود رفته و با ارائه دعوتنامه اقدام به گرفتن ویزای کار آلمان میکنید.

کارفرما،شرکت و کمپانی که برای شما دعوتنامه میفرستد حتما باید مورد تایید دولت آلمان بوده و شرایط مالی مورد نیاز را داشته باشد و باید به اداره مهاجرت آلمان اثبات کند که نیروی مد نظرش را در آلمان و یا اروپا پیدا نکرده.در آن صورت اجازه فرستادن دعوتنامه را برای شما دارد.