نوشته‌ها

در نظام آموزشی روسیه مدارس خصوصی نسبتاً نادر است. این مدارس بر یادگیری زبان انگلیسی و سایر مهارتهای مهم تأکید دارند. برخلاف مدارس دولتی ، مدارس خصوصی معمولاً شهریه را پرداخت می کنند.

همچنین در شهرهای مهم روسیه ، مانند مدرسه انگلیسی-آمریکایی مسکو ، مدارس بین المللی برای مهاجران وجود دارد.

این مدرسه توسط سفارتخانه های ایالات متحده ، انگلیس و کانادا در مسکو تأسیس شده است ، این مرکز دارای امکانات و تجهیزات هنری است.