نوشته‌ها

تحصیل پزشکی در هلند

شرایط تحصیل در رشته های پزشکی در کشور هلند

تحصیل پزشکی در هلند متفاوت از انگلستان ، هم از نظر رویکرد به موضوع و هم به جدول زمانی برای صلاحیت ، آموزش داده می شود. یک مدرک پزشکی هلندی دارای اعتبار مدرک پزشکی بریتانیا است (تشخیص GMC مشکلی نیست اگرچه ممکن است Brexit این امر را تغییر دهد) 

مسیر بدست آوردن صلاحیت دکتر به عنوان پزشک عمومی در هلند شامل سه مرحله اصلی است:

لیسانس پزشکی (3 سال)
کارشناسی ارشد پزشکی (3 سال دیگر)
کارورزی(یک سال)