نوشته‌ها

در این مقاله شرایط پناهندگی کانادا و قوانین پناهندگی کانادا  در سال ۲۰۱۸ را  شرح میدهیم.

 پناهندگی کانادا یا همان مهاجرت غیر قانونی به کانادا یکی از راه های مهاجرت به کانادا است، که در این امر مطلع بودن از قوانین مهاجرتی کانادا می تواند در پیشبرد هدف های مهاجرتی فرد متقاضی مهاجرت به کانادا مفید باشد.

موسسه حقوقی نوباوران روش پناهندگی را به هیچ وجه به کسی توصیه نمی کند ودر این مورد خدماتی ارائه نمی دهد، به این دلیل که برای مهاجرت به کانادا همواره راههای قانونی مناسب تر با مشقات کمتری وجود دارد.