نوشته‌ها

قوانین پناهندگی در مجارستان در سال 2019   در این مقاله به بررسی قوانین پناهندگی مجارستان می پردازیم.اکنون اشخاص  زیادی از ملیت های مختلف وجود دارند که به دنبال پناهندگی در مجارستان می باشند، اما از قوانین پناهندگی در مجارستان وشرایط ورود به این کشور اطلاعاتی ندارند .

در این مقاله سعی داریم شرایط و قوانین پناهندگی در مجارستان را به شما سروران عزیز شرح دهیم در ابتدا متذکر می شویم که پناهندگی در مجارستان راه مناسبی برای اخذ اقامت نیست زیرا دارای خطرات و آسیب های زیادی است