نوشته‌ها

چطور در استرالیا کار پیدا کنیم ؟

در استرالیا فرصتهای شغلی زیادی وجود دارد که مطمئناً از کشورهای دیگر بیشتر است. هر ساله هزاران هزار موقعیت شغلی خالی می ماند زیرا نیروی کار کافی وجود ندارد. گرفتن یکی از این سمتها ممکن است بسیار آسان به نظر برسد زیرا مشاغل وجود دارد اما کارگر نیست.