نوشته‌ها

گر بخواهیم فرهنگ ترکیه را در یک مقاله بیان کنیم باید بگوییم غیر ممکن است.به این خاطر که فرهنگ های ارمنی،عربی،یونانی و گرجی در این فرهنگ آمیخته هستند.

سواحل شمال شرقی در نزدیکی مرز ترکیبی از فرهنگ ترکی و گرجی است. و همانطور در جوامع جنوب شرقی به طول معمول بازتابی از فرهنگ عربی و کردی است.

این در حالی است که در 80سال گذشته تحت تاثیر زیاد سنت های اروپایی بوده است.با این حال مقدادکمی از سنت های ترکیه هنوز پابرجا هستند.