نوشته‌ها

شاخص های شرایط زندگی در هلند، شرایط زندگی فردی را اندازه گیری می کند و از شاخص هایی در هشت زمینه تشکیل شده است: مسکن ، سلامتی ، فعالیت اوقات فراغت ، مالکیت ماندگاری مصرف کننده ، فعالیت ورزشی ، تعطیلات ، مشارکت اجتماعی و تحرک. تحصیلات ، درآمد و کار با حقوق به عنوان منبع در نظر گرفته می شود و برای توصیف پیشینه شرایط زندگی استفاده می شود.