نوشته‌ها

کار دانشجویی در هند

کار دانشجویی در هند دانشجویان خارجی که در هند تحصیل می کنند، اجازه کار در این کشور را ندارند. ولی بعد از اتمام تحصیل اجازه کار به آن ها داده می شود.

ولی شهروندان خارج از کشور هند(NRI)، شهروندان خارج از کشور هند( OCI) و سرخپوستان غیر ساکن PIO  از این محدوده معاف هستند و اجازه دارند در حالی که دولت هند اجازه نمی دهد که دانشجویان بین المللی در طول تحصیل در هند کار کنند،این را از این محدوده معاف می کند. در اینجا به نکاتی درباره فرصت های کار ضمن تحصیل در هند برای دانش آموزان بین المللی اشاره می نمائیم.