نوشته‌ها

هزینه زندگی در ایتالیا

هزینه زندگی در ایتالیا و هزینه تحصیل در ایتالیا امری است بسیار مهم برای متقاضیان سفر به این کشور .

هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی کشور ایتالیا به طرز قابل توجهی پایین می باشد و مزیت دیگر تحصیل در ایتالیا این است که شهریه دانشگاه ها برای دانشجویان ایتالیایی و دانشجویان خارجی یکسان است است.

و اما هزینه های ایتالیا قطعا با توجه به شرایط و سبک زندگی فردی دانشجویان مختلف متفاوت است. در اینجا خرج و مخارج متوسط در یک شهر بزرگ مانند رم و ایتالیا به شرح زیر است: